Ohita navigointi

Viinakäräjät kantakaupungissa

Viinakäräjät 2003

Helsingin kantakaupungissa keskusteltiin nuorten päihteiden käytöstä suomeksi och samma på svenska. Viinakäräjillä oli nuoria neljästätoista eri kouluista, sekä Ponnahduslauta-projektista.

Nuorten kahvila
Alussa kerrottiin nuorisokahvila cafe Avarasta ja sen toiminnasta.

Nuoret äänestivät päihteiden käyttöön liittyviin asioihin ja äänestysvälineenä oli kaukosäätimet. Tässä hieman äänestys tuloksia:

Nuorten mielestä alkoholin hankinta on helppoa alle 18-vuotiaille ja alkoholin he hankkivat ystävien kautta (42%) tai itse (32%) .

Syitä nuorten alkoholin käyttöön on mm. masennus, kavereiden alkoholin käyttö ja jokin muu syy sai enimmäisäänimäärän (63%).

Heidän mielestä nuorten alkoholin käyttöön EI pitäisi puuttua (ei 46,7% ja kyllä 31,5%).

Asiaan puuttuminen kuitenkin kuuluu heidän mielestä vanhemmille (38%), kaupoille (4,3%), poliisille (6,5%), kavereille (8,7%). 20,7% oli sitä mieltä, ettei kenenkään pitäisi puuttua asiaan.

Mikä sitten suojaa nuorisoa alkoholin käytöltä? Pääasiassa harrastukset (37,9%) ja kaveri piiri (37%), mutta myös koti (19,5%) suojaa nuorten mielestä alkoholilta.

Suurimmalla osalla nuorista on rohkeutta puuttua kaverin päihteiden käyttöön (79%). 11,4% ei osannut sanoa olisiko rohkeutta riittävästi. Sen sijaan auttaminen kuuluisi kodille (37,3%), nuorisokeskukselle (19,1%), ystäville (16,9%) ja kouluhenkilöstölle (1,1%).
Aikuiset vastaamaan
Sitten nuoret jaettiin ryhmiin ja jokaisella ryhmällä oli om aihe josta piti keksiä kaksi kysymystä, jotka sitten kysyttiin lopuksi politiikoilta ja virkamiehiltä.

Nuoret halusivat tietää miten alle 18-vuotiaille voisi lisätä harrastusmahdollisuuksia, erityisesti vaadittiin bänditiloja. Nuoret olivat myös huolissaan vähentyvistä nuorisotiloista.

Poliisilta toivottiin ratsioita erityisesti Esplanadin puiston tienoille sekä baareihin, joihin lasketaan alaikäisiä. Poliisi vastasi, että aina ei ole tarpeeksi poliiseja.

Keskusteluissa esitettiin, että nuorille olisi mahdollisuus tehdä työtä alle 18-vuotiaana. Perusteluina esitettiin, että työkokemus helpottaa työnsaantia täysi-ikäisenä. Vailla työkokemusta olevat nuoret aikuiset jäävät vaille työtä, koska ei ole tarpeeksi työkokemusta. Aikamoinen ristiriita. Nuorten mielestä työssäkäynti estäisi päihteiden käyttöä. Aikuisten mielestä aiheesta voi ja saa keskustella.

Päihdevalistusta haluttiin saada uskottavaksi esim. kertojina toimisivat kokeneet henkilöt. Aiheesta on keskusteltava nykyistä nuorempien kanssa. Nuorten mielestä kuudesluokkalaisille pitäisi kertoa asioista niiden oikeilla nimillä.

Päättäjiä paneelissa oli mukana:

Arto Bryggare, kansanedustaja, Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kalle Könkkölä, Vihreiden valtuustiryhmä, terveyslautakunnan pj
Henrica Bargum, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomo Valve, helsingin Kokoomus, nuorisolautakunnan jäsen
Ilkka-Christiani Björklund, apulaiskaupunginjohtaja
Jörn Elfving lääkäri, Töölön terveysasema
Kari Naalisvaara, osastopäällikkö, nuorisoasiainkeskus
Rauno Jarnila, virastopäällikkö, opetusvirasto
Margareta Nygård, linjajohtaja, opetusvirasto
Mervi Mehtiö, vs. erityispalvelupäällikkö, opetusvirasto
Jere Roimu, Aluepoliisi ja
Outi Hurme, Suomen VanhempainliittoTuuli Tapaninen 21.11.03, kuvat: Grigori Tchaban
fym@hattu.net

Katso myös
» Nuorisoasiainkeskus
» Päihdelinkki

Viinakäräjät 2003

» Pohjoinen alue
» Itäinen alue
» Kantakaupunki