Ohita navigointi

Viinakäräjät itäisellä alueella

Viinakäräjät 2003

Nuoret pohtivat omissa ryhmissään kysymyksiä, vastauksia ja vaihtoehtoja päihteiden käytölle. He olivat reippaita kysyjiä ja omien ajatusten esittäjiä.

Kaikki, jotka vastasivat kysymyksiin,vastasivat pääsääntöisesti asiallisesti ja hyvin. Nuorillakin oli omia hyvin pohdittuja vastauksia.

Aikuisia huolettaa päihteiden käyttö
Taija Blomia, Suomen vanhempainyhdistyksestä huolettaa se, että usein isät ja äidit eivät uskalla kohdata nuoriensa ongelmia.

Terveysviraston Anneli Karppanen väittää, etteivät nuoret tiedä, että viattomista kokeiluista tulee vakavampia seurauksia.

Viinakäräjillä oli paikalla neljä valtuutettua. Tatu Rauhamäki Kokoomuksesta arvioi, että viina on tabu ja Reiska Lainetta huolestuttaa, että aina vain nuoremmat ja nuoremmat kokeilevat. Sosiaalidemokraattien Maija Anttilan on samaa mieltä Reiska Laineen kanssa ja on lisäksi pohtinut sekakäyttöä. Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki nosti esiin huumeiden käytön ja väärinkäyttäjien syrjinnän.

Opetusviraston opetuskonsultti Katri Kuukka miettii kysymystä, mistä saa lisää voimaa itsetunnon kohottamiseen, jotta oma elämä on hyvä ilman päihteitä. Marjukka Nurro, Opetusviraston aluekuraattori on sitä mieltä, että päihteet muuttavat koko elämän suuntaa.

Aluepoliisi Veli Hukkanen ottaa huomioon perheiden ongelmat kuten mielenterveys- ja päihdeongelmien vähäiset hoitopaikat.

Nuorisoasiainkekskuksesta osastopäällikkö Kari Naalisvaaraa ottaa päähän, että aikuiset näyttävät huonoa esimerkkiä nuorille Nuorisotoimenjohtajaa Lasse Siuralaa huolettaa se, että nuoret addiktoituvat kännäämiselle, eivätkä he osaa pitää enää hauskaa ilman päihteitä.
Nuorten ryhmissä pohdittiin kännäämistä
Aikuisten vastuu

Ensimmäisessä ryhmässä haluttiin tietää, kuinka moni vanhempi tietää lapsensa käyttävän jotakin päihdettä.Vastaus oli, että vain yksi.

Nuoria kiinnosti myös se, että kenellä on oikeus ottaa alkoholi pois alaikäiseltä. Vastaajat olivat yleisesti samaa mieltä, eli kenellä tahansa aikuisella.

Nuoria otti selvästi päähän se, että nuorisotalot eivät ole auki viikonloppuisin.Vastaajat valittelivat, että voimavarat eivät riitä nuorisotalojen jokapäiväiseen aukioloon.

Vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että päihteiden tilalle tulisi tarjota järkevää tekemistä harrastusten parissa, mutta siltikin nuorisotaloja suljetaan kokonaan , koska kaupungilla on pieni budjetti.

Nuoret kysyvät myös missä on päihdevalistus vanhemmille?

Kielletty hedelmä

Toisessa ryhmässä pohdittiin, että lisäävätkö kielletyt asiat kokeilun halua? ("säännöt on tehty rikottaviksi")
Vastauksia löytyi ääripäästä ääripäähän: kiellot lisäävät kokeiluja, nuori kokeilee aina rajojaan, kiellot on hyvä asia elämän juoksussa, mainonta patistaa nuoria rikkomaan kieltoja ja äärimmäiset kiellot eivät ole hyvä asia.

Nuorten mielestä alaikäisen on helppo päästä baariin sisälle, lahjomalla heikkomoraalista portsaria tai jotain muuta. Vastaajat olivat sitä mieltä, että jos joku näkee portsarin päästävän alaikäisen sisälle, on tämän puututtava siihen ilmiantamalla portsari. Lisäksi on saatava nuorten alkoholittomia kahviloita enemmän.

Nuorten mielestä myös viinan hankkiminen alaikäisenä on helppoa esimerkiksi kaupoista, kioskeilta ja laivoilta. Vastaajien mielestä olisi hyvä, jos ihmisiä ryhmäytettäisiin ja opetettaisiin heille väliin puuttumista, jos näkee alaikäisen saavan jostain alkoholia.

Toinen ehdotus oli, että kauppa tai kioski voitaisiin
laittaa boikottiin, jotta se joutuu pulaan. Lopuksi tuli vielä äänestyksesssä ilmi, että nuoret eivät tuomitse alkoholin käyttöä.

Nuoret mukaan valistuksen suunnitteluun

Kolmannessa ryhmässä arvioitiin valistuksen laatua, ja nuoret sanoivat että koulun valistuksen tulisi olla avointa vuoropuhelua, eikä uhkakuvia. Vastaajat olivat samaa mieltä ja patistivat nuoria itse tulemaan mukaan valistusten suunnitteluun. Hesan Nuorten Ääni laajenee kouluihin.

Vanhempien esimerkki nuorten mielestä vaikuttaa enemmän kuin koulun valistus ja nuoret halusivat tietää, että milloin alkaa vanhempien vastuuntunto. Kodin rooli on tärkeä ja vanhemmilla on usein mallina oleminen ja säännöt ristiriidassa. Vastuuta ei saa jättää lapsille - kaikki ovat samaa mieltä.

Nuorten mielestä on huono asia, että nuorisotaloja lakkautetaan. He kysyväitkin, että miten vastaajat näkevät sen edesauttavan nuorten alkoholin käyttöä. Nuorisotyöntekijöiden työ siirtyy kaduille, järjestetään kahvilatyyppinen nuorisotalo.

Nuoria kiinnostaa, miksi vartiointia ei tehosteta kaupoissa, jotta nuorille viinaa ostavat saataisiin kiinni ja miksi yleensä kaikki kaupat saavat myydä alkoholia?
Kaupoilla ei ole varaa palkata ylimääräistä vartiointia, mutta voisi olla paikallaan tahdä valvonta iskuja.

Jos ikärajaa laskettaisi, olisiko se ratkaisu nuorten ongelmiin?
- Silloin ongelma siirtyisi vain nuoremmille.

Vaihtoehdot juomiselle

Neljännessä ryhmässä pohdittiin vaihtoehtoja juomiselle: aletaan pienestä pitäen opettaa nuorille muuta tekemist perjantai-illoiksi, vanhempien ja isompien sisarusten esimerkki on tärkeä. Lisäksi pitäisi olla mielekästä tekemistä. Jokaiselle pitäisi löytyä joku oma juttu, kunhan sen jaksaa etsiä.

Oltiin myös mietitty, että mikä on kohtuus juomiselle: silloin tällöin (1-2 kertaa kuukaudessa) niin, että ei löydä itseään ojasta.

Mikä on raitis elämä? - Henkilökohtainen valinta, jolla ei saa korottaa itseään muiden yläpuolelle.

Harrastusmahdollisuuksia

Viidennessä ryhmässä haluttiin tietää, että missä on ilmaisia harrastusmahdollisuuksia nuorille juomisen sijaan, ovatko harrastukset liian kalliita, mitä kaupunki voi tehdä asialle? Pätevä vastaus kuului: nuorisotalojen 4 euron vuosimaksu, jolla pääsee harrastamaan hyvin erilaisia asioita Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.Iiris Pilke 21.11.03, kuvat: Grigori Tchaban
iiris.pilke@toimitus.hattu.net

Katso myös
» Nuorisoasiainkeskus
» Päihdelinkki

Viinakäräjät 2003

» Pohjoinen alue
» Itäinen alue
» Kantakaupunki