Ohita navigointi

BSA - Turvallisen ja laillisen verkkoympäristön edistäjä

Business Software Alliance (BSA) järjesti 2.8-31.10.04 vihjekampanjan, jossa kenellä tahansa oli mahdollisuus antaa vihje piraattikopioiden käytöstä. Korvauksiin johtavasta vihjeestä BSA maksaa enintään 25000 euroa palkkiota.

BSA Finland:in tiedottajan, Päivi Virtasen, mukaan kampanja onnistui oikein hyvin. Kampanja keräsi 189 vihjettä, joista 62 oli yritystä tai yhdistystä koskevaa ja 127 internetpiratismia koskevaa. Palkkioita BSA on jakanut tähän mennessä 1400 euroa, mutta valtaosaa vihjeistä selvitellään vielä. Kunkin vihjeen taustat tutkitaan tarkkaan, ennenkuin mihinkään toimepiteisiin ryhdytään, kertoo Virtanen.

BSAn tehtävätBSA:n tärkeimpiä tehtäviä ovat mm. ohjelmistopiratismin vähentäminen, tekijänoikeuksien suojaamista ja vapaata kauppaa koskevien toimintatapojen edistäminen ja asianmukaisessa ohjelmistolisenssienhallinnassa opastaminen.

BSA:n lakiasiantuntijat työskentelevät jäsenkunnan kanssa tekijänoikeuksien suojaamiseksi, kaupan esteiden vähentämiseksi ja alan lainsäädännön kehittämiseksi.

BSA:n tiedotus- ja kampanjatoiminta tähtää tiedon lisäämiseen tietokoneohjelmistojen oikeudellisesta suojasta, asianmukaisesta lisenssinhallinnasta ja laittomien ohjelmistojen käytön aiheuttamista oikeudellisista riskeistä. BSA myös kouluttaa yrityksiä ja yhteisöjä asianmukaisesta lisensoinnista. Vihjekampanjoita on järjestetty Suomessa muutama viime vuosien aikana. Myös muunlaisia kampanjoita järjestetän, kuten yrityksille suunnattuja koulutuskampanjoita.

Parhaillaan on käynnissä arkkitehdeille ja insinööreille suunnattu laillistamiskampanja. Siinä BSA luopuu kaikista korvausvaatimuksista kampanjaan liittynyttä yritystä kohtaan, mikäli yritys inventoi ohjelmistonsa, korjaa havaitut puutteet ja raportoi suorittamastaan inventoinnista BSA:lle vuoden loppuun mennessä. Yrityksillä on vuoden loppuun saakka aikaa sitoutua kampanjaan. Korvausvaatimuksia ei esitetä, vaikka yrityksen ohjelmistolisensseissä olisikin ollut puutteita. BSA neuvoo yrityksiä inventoinnin suorittamisessa ja lisenssinhallinnassa. Kampanjalla halutaan kiinnittää arkkitehti- ja insinööritoimistojen huomiota tietokoneohjelmistojen asianmukaiseen lisensointiin.

Piratismi syö ohjelmistoyritysten kakkua


International Data Corporationin (IDC) tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2003 Suomessa käytetyistä ohjelmistoista oli laittomia 31 % ja taloudellisten tappioiden arvioidaan nousevan lähes 125 miljoonaan euroon. EU-maissa ohjelmistoista laittomia oli 37 % ja ohjelmistovalmistajille aiheutuneiden tappioiden määrä yli 8 miljardia euroa. Tulokset vahvistavat ohjelmistopiratismin olevan edelleen merkittävä ongelma.
Jonne Laakso 13.12.04
jonne.laakso@toimitus.hattu.net

Katso myös
» BSA Finland
» IDC:n tutkimus

IT-artikkelit

»Vakavia haavoittuvuuksia löydetty Windows käyttöjärjestelmistä
»Googlen vuosiraportti
»Suomen suurin piraattisivusto poliisin hampaissa
»BSA-Turvallisen ja laillisen verkkoympäristön edistäjä
»Piratisti haastattelussa
»Musiikin kotikopiointi yleisintä internetistä
»Selainsota