Ohita navigointi

SPR vapaaehtoistyötä jo 128 vuotta

Järjestö on itsenäinen ja työ perustuu vapaaehtoistoimintaan.
Suomen Punainen Risti perustettiin Suomeen vuonna 1877. Vuonna 2007 SPR juhlii 130-vuotistaivaltaan.
Alun perin idea Punaisen Ristin järjestämiselle syntyi vuonna 1859 Pohjois-Italiassa,jolloin sveitsiläinen Henry Dunant järjesti vapaaehtoisia auttamaan Solferinon taistelun uhreja.
Muutama vuosi tästä myöhemmin Dunant esitti kirjoittamassaan muistelmakirjassa,että jokaiseen maahan perustettaisiin vapaaehtoinen järjestö auttamaan sodassa haavoittuneita sekä ylläpitämään sodanaikaista lääkintähuoltoa,jonka lisäksi haavottuneiden hoito turvattaisiin kansainvälisin sopimuksin.
Vuonna 1876 perustettiin Dunantin ajatusten pohjalta Punaisen Ristin kansainvälinen komitea,jonka laatimien ohjeistusten pohjalta pian ympäri Eurooppaa perustettiin omia kansallisia yhdistyksiä, joiden
tehtäväksi muodostui auttaa suuronnettomuuksien uhreja ja taistella kulkutauteja vastaan.

Puolueeton avun tuoja
Punaisella ristillä on toiminta periaatteet, joiden mukaan järjestö ei tee sotatantereella tai hädän keskellä olevien ihmisten rotu-tai muita luokitteluja. Punainen Risti pyrkii estämään ja lieventämään kärsimystä kaikkialla missä sitä esiintyy.
Punaisen Ristin tavoitteena on suojella elämää,terveyttä ja
ihmisarvoa.Täten se edistää ihmisten välistä ymmärrystä,ystävyyttä,yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.
Punainen Risti toimii siis puoluettomana avunantajana kaikkialla missä apua tarvitaan.
Viime aikaisista katastrofeista tai kansallisista tragedioista mainittakoon mm.Britannian pommi-iskut ja vasta ikään Yhdysvaltoja koetellut hirmumyrsky Katrina, jossa Punainen Risti on ollut avun tarjoana läsnä paikan päällä.
Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike ovat tasavertaisia järjestöjä,jotka eivät keskenään tunne rajoja. Niiden yhteinen keskustoimisto toimii Genevessä.
SPR:llä nuorillekin toimintaa
Suomen Punaisella Ristillä on 125 000 jäsentä ja 45 000 aktiivista vapaaehtoista,joka mittakaavassa katsottuna on yksi Suomen
suurimmista kansalaisjärjestöistä.
Suomen Punaisen Ristin hyväksi tehtävä vapaaehtoistyö keskittyy lähinnä kotimaahan.Esimerkiksi
lasten ja aikuisten ensiapukoulutukseen, tukihenkilötoimintaan,nuorten auttamiseen ja vanhustoimintaan.
Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö ja kurssitoiminta järjestetään ympäri Suomea.Nuorille suunnattua nuorten toimintaakin löytyy.
Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto sijaitsee Helsingissä.Milla Kaikkonen, Kuva SPR 20.09.05
milla.kaikkonen@toimitus.hattu.net

Katso myös
» SPR:n Nuorten sivut
» Tule mukaan Spr:n toimintaan

SPR-Suomen Punainen Risti

» Nälkäpäivänä kerätään naisten ja lasten terveydelle
» SPR vapaaehtoistyötä jo 128 vuotta