Ohita navigointi

Mitä on perustulo?

Perustulo a.k.a. kansalaispalkka on sosiaaliturvajärjestelmä, jossa valtio jakaa kaikille kansalaisille kuukausittain tietyn summan rahaa riippumatta heidän asemastaan tai tekemisistään. Perustuloa on mietitty ja mietitään ympäri maailman, mutta sitä ei ole tiettävästi toteutettu missään valtiossa.

Suomessa toteutettuna perustulo korvaisi joitain sosiaaliturvan nimissä jaettuja tukia, kuten opintotuki, työttömyystuki ja valtion eläkkeet. Sen voimassaollessa voitaisiin myös mahdollisesti poistaa minimipalkkajärjestelmä, koska kaikki saavat jo minimimäärän tuloa, eli voisit tehdä työtä niin räkäpalkalla kuin haluat.

Videosisällön logo Video
Perustulosta keskustelemassa Lotta Backlund kokoomuksesta ja Tapio Laakso vihreistä

 Katso video
» Nopeat
» Hitaat

 Kesto: 00:00Perustulon kannatusta


Perustulon kannattajat perustelevat ajatusta yleensä pääosin sillä, että se:

- vähentäisi sosiaaliturvan byrokratiaa (ei enää turhaa paperityötä ja lakikoukeroita joita kukaan ei ymmärrä tai voi soveltaa sellaisenaan o/ ).
- keskittäisi rahan sinne minne sosiaaliturva kuuluukin eli vähempiosaiselle väestölle.
- helpottaisi kansalaisen asemaa työelämässä (mahdollistaa vähemmän vakituloiset työt esim. ulkopuutarhureilla on töitä luultavasti heikommanpuoleisesti talvella).

Perustulon vastustusta


Perustuloa vastutetaan yleensä ajatuksilla siitä, että se:
- on epäreilu järjestelmä parempiosaisia kohtaan (he joutuvat kustantamaan heikompiosaisten elämistä, sama koskee kuitenkin nykyistäkin sosiaalitukea)
- tulisi kalliimmaksi kuin nykyinen järjestelmä
- laiskistaisi ihmisiä, koska he saisivat rahaa tekemättä työtä (jotkut saattaisivat jättäytyä työ-elämästä kokonaan).

Kannattajat kieltävät vahvasti varsinkin jälkimmäisen väitteen. Heidän mukaansa summa asetettaisiin tarpeeksi alas, ettei se kannusta työttömyyteen. Sen sijaan sen koetaan kannustavan ottamaan vastaan mitä tahansa työtä, koska työn tekemisestä ei rangaista ottamalla perustuloa pois (työttömyystukea ei saa jos käy töissä).

Perustulo vain utopiaa?


Haiskahtaako ilmaiselta rahalta tai kommunismilta? Onko se pelkkää utopiaa? Maailmasta irtaantuneiden hippien ja muiden maailmanparantajien unelmia? Poliitikkojen teoreettista väittelyä ilman realistista ratkaisua?

Suomessa perustulon on tällä hetkellä nostanut pöydälle Vihreä Liitto. Se ei kuitenkaan ole ainoa taho, jolla on oma ehdotuksensa käytännön toteutuksesta, vaan oma idea perustulosta käytännössä löytyy myös ainakin Vasemmistoliitolta ja Liberaaleilta (tämän lisäksi jotkut lähteet ovat maininneet Keskustan ja Vihreitten välisestä yhteistyöstä perustulon saralla). Myös niin kutsuttujen porvaripuolueidenkin riveistä löytyy siis tukea ajatukselle.

Vihreitten idea kypseni juuri valmiiksi perustulomalliksi. Vihreä Lanka lehdessä malli esiteltiin vastaavanlaiseksi jo ennen sen virallistamista (su 4.helmikuuta 2007):

- Kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset Suomen kansalaiset saavat verovapaan 440 euron perustulon suoraan tililleen.
- Jokaisesta ansaitusta eurosta maksetaan veroa 39 prosenttia 60 000 euron vuosiansioihin saakka. Tämän ylittävistä ansioista veroprosentti on 49. Lisäksi maksetaan nykyisellä tavalla sosiaalivakuutusmaksuja vajaat viisi prosenttia ansiotuloista.
- Käytännössä pienituloisten sekä useimpien keskituloisten todellinen veroprosentti laskee, sillä työtulojen lisäksi he saavat myös perustulon. Rikkaimpien työn verotus pysyy ennallaan tai kiristyy hieman, sillä osa mallin rahoituksesta tulee suurituloisia suosivien verovähennysten karsimisesta.
- Yksityishenkilöiden pääomaverotus nousee 32 prosenttiin nykyisestä 28 prosentista. Tämä vähentää yhteiskunnan rikkaimman kymmenyksen tuloja.
- Ympäristöverotusta kiristetään miljardilla eurolla, minkä ansiosta työn todellinen verotus laskee valtaosalla väestöstä.
- Perustulo korvaa kaikki sosiaaliturvan vähimmäisetuudet. Koska perustulo on veroton, se on suurempi kuin yksikään näistä etuuksista tällä hetkellä. Malli ei puutu ansiosidonnaisiin etuuksiin.
- Köyhimmille eläkeläisille taataan vähintään 600 euron verottomat vähimmäisansiot. Muiden eläkeläisten ansiot eivät muutu.
- Myös 17-vuotiaat saavat lapsilisää.
Vihreä lanka 02.02.07

Erilaisia malleja perustulosta


Vasemmistoliiton ajatus perustulosta on hieman eroava Vihreitten mallista. Vasemmistoliitto panostaisi enemmän siihen, että jo perustulolla tulisi toimeen (esim. asuntovuokrahan söisi aika nopeasti Vihreitten mallin 440€:n kokoisen summan), mutta se jaettaisiin myös vain nykyisten tukien korvikkeena eikä suinkaan kaikille:

Pienet tulot, kansaneläke ja vähimmäisetuudet on tehtävä verottomiksi kaikkien tulonsaajien henkilökohtaisista tuloista myönnettävän perusvähennyksen avulla, jonka suuruudeksi Vasemmistoliitto esittää 10 000 euroa vuodessa. Alle 10 000 euron vuosituloista ei enää tarvitsisi maksaa veroja. Sen sijaan 10 000 euroa ylittävästä tulosta vero nousisi asteittain 40:stä 50 prosenttiin. Käytännössä tämä veromalli keventäisi myös keskituloisten verotusta.

Nykyisen tukiviidakon sijaan Vasemmistoliiton tavoitteena on yksi yhtenäinen, selkeä, syyperusteinen perustulo, joka maksetaan Kelasta. Tämän perustulon muodostavat kansaneläke tai syyperusteinen vähimmäisetuus. Vasemmistoliitto esittää myös, että tämä perustulo nostetaan 530 euroon kuukaudessa ja syyperusteisten vähimmäisetuuksien myöntämisperusteet on yhtenäistettävä.

Vasemmistoliiton tavoitteena on pikaisesti nostaa opintorahan taso 300 euroon ja sitoa opintotuki indeksiin. Lisäksi Vasemmistoliiton mielestä opintuen perusteet on tehtävä samanlaisiksi riippumatta siitä, onko kysymyksessä toisen asteen tai korkea-asteen opinnot.
- Vasemmistoliiton tiedote 05.04.06

Kuten Vasemmistoliiton, myös Liberaalien malli olisi vaihtoehto monimutkaiselle ja ihmisiä eriarvoistavalle nykyiselle sosiaaliturvalle eli se annetaisiin vain köyhimmille ihmisille.

Ihmiset, joilla ei ole ollenkaan tuloja saisivat siinä 500€:n minimiperustulon. Alle tuhannen euron kuukausitulot olisivat verottomia. Tämän lisäksi henkilö saisi perustulohyvitystä puolet siitä osasta, jonka hänen kuukausitulonsa jäävät tuhannesta eurosta eli lyhyenä kaavana
(1000 € - ansiotulo)*50% = hyvitys). Esimerkiksi:

Kalle saa kuukaudessa tuloja 666€ eli 334€ vähemmän kuin 1000 €
Mikä tarkoittaa että hän saa 666€ tulojensa lisäksi perustuloa puolet 334€:sta eli 167€
eli yhteensä hän saa rahaa 666€+167€=833€.

Tämä malli korvaisi mm. opintotuen, työttömyystuen ja kansaneläkkeen.

Tätä täydentämään Liberaalit jättäisivät vielä lapsilisän, äitiys- ja vanhempainpäivärahan, työkyvyttömyystuen. Lisänä Liberaalit toisivat mukaan palvelusetelit valtion rahoittamista palveluista ja mahdollisuuden ottaa korotonta markkinaehtoista lainaa 10 000 euroon asti.

Liberaalien malli pyrkisi houkuttelemaan ihmisiä töihin vielä muillakin uudistuksilla, mikä tietenkin on ymmärrettävää kun puhutaan liberalismista, joka siis tavoittelee markkinoiden vapautta.

Hyvä lukija,
Jos olet jaksanut tänne asti olet varmaan myös ymmärtänyt lukemastasi jotain, ja jos olet ymmärtänyt lukemastasi jotakin voit olla mielestäni ylpeä itsestäsi. Minä ainakin olen siinä tapauksessa ylpeä sinusta.

Vielä ylpeämpi voit olla jos teet asian suhteen jotain. Vastustitpa tai kannatit perustulojärjestelmää, ottaessasi siihen kantaa todistat vääräksi väitteen, että nuoria ei kiinnosta politiikka. Perustulo on totinen ja (näinollen) myös suhteellisen tylsä poliittinen aihe, mutta päätökset siitä tulevat vaikuttamaan huomattavasti sinun ja koko Suomen tulevaisuuteen. Älä jätä asiaa ilmaan.

Lähteet, missä ei erikseen mainittu:
fi.wikipedia.org/wiki/perustulo
http://www.liberaalit.fi/to_luku02.html
http://arkisto.vihrealanka.fi/2006/35/artikkeli.shtmlTeksti: Simo Raittila, Video: Free Your Mind toimitus 14.02.07
ismo.kiesilainen@nk.hel.fi, toimitus@toimitus.hattu.net

Katso myös
» Keskustele foorumissa - Perustulo nostettiin pöydälle
» Haluatko media-aktivistiksi?