Ohita navigointi

Nuorten Ääni -toimitus joutui kaupungin sensuuriin

Helsingin kaupunki peruutti viime metreillä Nuorten Ääni -toimituksen järjestämän paneelin, jossa oli tarkoitus haastatella apulaiskaupunginjohtajaehdokkaita. "Tässä on jo kyse sananavapauden rajoittamisesta!"

Viralliseksi syyksi ilmoitettiin, ettei paneelia voida järjestää tiukan aikataulun takia. Kaikilla ehdokkailla ei olisi ollut tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua paneelikeskusteluun.

"Ymmärrän ajatuksen: nuoret tenttaavat mahdollisia ehdokkaita. Mutta onko
kaupungin virasto oikea järjestämään tällaista tilaisuutta? Kaikkien
tasapuolinen kohtelu oli se, mihin reagoin", sanoi eläkkeelle jäävä
apulaiskaupungin johtaja Ilkka-Christian Björklund (sd) Helsingin Sanomien
haastattelussa lauantaina 26.5.2007.

Nuorten Ääni -toimituksen puheenjohtajia, Ina Mikkolaa ja Jalmari Sarlaa
Björklundin perustelu hieman ihmetyttää. Vaikka virallinen hakuaika umpeutui viime perjantaina, on yleisessä tiedossa, että ehdokkaaksi voi ilmoittautua myös antamalla suostumuksensa vasta ennen valintaa. Björklundin perusteilla paneelille olisi mahdotonta löytää sopivaa ajankohtaa.

"Kaupunki ei voi toimia itseään vastaan"


Mikkola ja Sarla kävivät keskustelemassa paneelin peruuntumisesta
nuorisotoimenjohtaja Lasse Siuralan kanssa. "Keskustelussa tuli ilmi, ettei
hakuprosessille haluta liikaa julkisuutta", Sarla kertoo. "Siurala sanoi, ettei kaupunki voi toimia itseään vastaan. Eikö se nimenomaan toiminut itseään vastaan estäessään nuorten järjestämän paneelin?", Mikkola kysyy.

Siurala myöntää, että nuorten järjestämä paneeli olisi tuonut kaupungille
positiivista julkisuutta. "Ongelma oli vain siinä, että paneeli oli niin
vahvasti meidän (nuorisotoimen) järjestämää toimintaa, eikä haluttu, että
kaupunki punaisella alleviivaa sitä, että tämä valinta on poliittisesti
värittynyt" Siurala perustelee paneelin peruuttamista.

Apulaiskaupunginjohtajan paikka on Helsingissä läänitetty SDP:lle. Puolue siis valitsee joukostaan edustajan täyttämään Björklundin paikan. Nuorten ääni -toimitusta ei kuitenkaan valinnan poliittisuus kiinnostanut.

"Meidän oli tarkoitus vain tehdä rehellinen paneelikeskustelu", Sarla kertoo. Mikkola on samoilla linjoilla: "Paneelissa olisi kyselty ehdokkaiden mielipiteitä meitä nuoria koskevista asioista. " Nuorten laatimalla kysymyslistalla olisivat olleet mm. nuorten oleskelutilat ja
mielenterveyspalvelut, pyörätieverkosto ja kirjastojen aukioloajat.

Peruminen oli nuorisotoimenjohtajan päätös


Se, kuka paneelin viime kädessä perui, jäi Mikkolalle ja Sarlalle epäselväksi. Siurala itse sanoo käskyn tulleen häneltä. "Björklund oli kiinnittänyt paneelin huomiota ja otti minuun yhteyttä. Minulta se käsky tuli", hän vakuuttaa. Mikkolasta asia ei ole näin. "Kyllä se valta ja vastuu on ylemmillä tahoilla. Silti Siurala otti syyt niskoilleen."

Helsingin Sanomien artikkelissa Björklund kiistää, että perumispäätöksen takana olisi valinnan poliittisuus. "Riippumatta siitä, kenelle paikan arvioidaan menevän, on kristallinkirkas asia, että kaupungin virasto ei voi muuta kuin kohdella kaikkia ehdokkaita tasapuolisesti", hän toteaa Helsingin Sanomissa.

"Mutta emmehän me ole kaupungin virasto. Olemme osa kaupungin hanketta, jonka tarkoitus on kannustaa nuoria aktiiviseen toimintaa. Mikä olisi sen oikeampi taho järjestämään tällaisen paneelin?" Mikkola ihmettelee. Sarla ja Mikkola painottavat molemmat sitä, että Nuorten Ääni -toimitus on nuorten hanke nuorille. Vaikka se toimiikin nuorisotoimen alaisena, ei sitä heidän mielestään pitäisi koskea samat ohjeistukset kuin kaupungin virastoja.

"Ei meitä voi laskea kaupungin työntekijöiksi. Kyllä tässä on jo kyse
sananvapauden rajoittamisesta", Sarla toteaa. Mikkola on tilanteeseen pettynyt. "Kaupunki tuhoaa tässä omaa hankettaan. Nuorten Ääni -toimituksessa saa kuvan, että kaikesta saa puhua ja olla sitä mieltä, mitä haluaa. Nyt siltä viedään matto alta. En käsitä, miten paneelimme olisi toiminut kaupunkia vastaan. Nuorisoasiankeskuksenhan nimenomaan tulisi tukea nuorten toimintaa."

Siurala puolestaan korostaa Nuorten Ääni -toimituksen paikkaa kaupungin
nuorisotoimen alaisuudessa. "On ongelmallista, voiko kaupunki penkoa itseään mediana. Kaupungillahan on oma sisäinen järjestelmänsä, jota sen organisaation osa ei oikein voi lähteä kritisoimaan. Tämä projekti on tiukasti sidoksissa kaupungin toimintaan työntekijä Päivi Anuntin kautta."

"Sananvapautta ei ole"


Mikkolan ja Sarlan mukaan Siurala oli sanonut heille, etteivät he ole
toimittajia vaan kaupungin työntekijöitä. "Se tuntuu kyllä aika absurdilta.
Mehän olemme kuitenkin mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on tuottaa
mediaan juttuja nuoria kiinnostavista aiheista," Sarla hämmästelee. Siurala oli myös ilmaissut nuorille näkemyksensä sananvapudesta. "Sananvapautta ei ole. Aina löytyy joku ylempi taho, joka päättää, mitä saa kirjoittaa ja mitä ei", Sarla kertoo Siuralan sanoneen.

Siurala haluaa painottaa sitä, että mikäli Nuorten Ääni -toimitus olisi jonkun muun tahon hanke ja kaupunki vain tukisi sitä rahallisesti, olisi tilanne toinen. "Kaupunki voisi tukea nuorten sanomalehtitoimintaa. Silloin ei sillä olisi oikeutta puuttua toiminnan sisältöön ", Siurala sanoo. Se, mikä taho kaupungin lisäksi tällaista toimintaa voisi järjestää, jää epäselväksi.

"Tuleehan tässä taas hyvin ilmi se, ettei oikeasti haluta, että nuoret
vaikuttaisivat mihinkään", Mikkola toteaa. Kaupungin kyseenalainen toiminta ei kuitenkaan Sarlaa eikä Mikkolaa lannista. "Siurala sanoi, että eikö se ole vain hyvä kokemus päästä tutustumaan kaupungin organisaatioon. Sehän on naurettava näkökulma ", Mikkola puuskahtaa. Sarlaa harmittaa, ettei nuorisoasiainkeskuksen johtaja asettunut heidän puolelleen. "Kyse on kuitenkin nuorten asioita ajavasta virastosta", hän hämmästelee.

Nuorten uskoa sananvapauteen on horjutettu, mutta Nuorten Ääni -toimitus jatkaa sekä kaupungin että valtion asioiden pohtimista. "Ironistahan tässä on se, että ennen Nuorten Ääni -toimitukseen osallistumista minulla oli aika hyvä kuva päättäjistä. Nyt selvisi kuinka mätää sekin toiminta on", Mikkola toteaa. Ja hän on mukana hankkeessa, jonka pitäsi palauttaa nuorten usko heidän vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Lasse Siuralan vastine kirjoitukseenNuorisotoimenjohtaja Lasse Siurala tahtoi antaa juttuun vastineen:
"Keskustelutilaisuuden järjestäjä oli HNÄ-toimittajahanke eli
nuorisoasiainkeskus, jonka tulee toiminnassaan noudattaa tasapuolisuutta, siis tarjota kaikille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua haastatteluun. Tämä ei aikataulun kireyden vuoksi enää ollut mahdollista. Mikäli nuoret olisivat edustaneet esimerkiksi Hesan Nuoret Toimittajat ry:tä, he voisivat haastatella keitä haluavat kun taas, kuten sanoin, julkisen viranomaisen tulee tässä noudattaa tasapuolisuuden periaatetta", Siurala selventää.

"Sananvapautta koskeva kommenttini on irroitettu yhteydestään. Halusin tuoda esille sen, että kaikki mediat kuuluvat johonkin organisaatioon, yleisimmin yksityiseen yritykseen, joka viime kädessä asettaa toimitukselle rajoja siitä mistä voi ja mistä ei voi kirjoittaa. mainitsin vielä esimerkiksi Hesarin, josta totesin, että silläkin on linja, jolla on rajat. Tässä yhteydessä totesin myös, että kansalaisyhteiskunnan toimijana (nuorten omana järjestönä tai toimintaryhmänä) on ehkä parhaat mahdollisuudet toimia riippumattomasti. Mainitsin myös, että nuorisoasiainkeskuksen tehtävänä on tällaisen toiminnan tukeminen ja että nuorisoasiainkeskus ja muukin Helsingin kaupunki kyllä sietää kansalaisyhteiskunnan kritiikkiä. Ongelmallisempi on tilanne, jossa julkinen sektori (nk) kritisoi itseään (Helsinkin kaupunki) julkisuuden palstoilla (Haastatteluun oli erikseen ja nimenomaisesti kutsuttu hesarin toimitus).", Siurala kertoo.

Kirjoittaja kuuluu Nuorten Ääni -toimitukseen.Anna Takala 04.06.07
toimitus@toimitus.hattu.net

Katso myös
» Suoraa puhetta: Pitääkö nuorten juomiseen puuttua?
» Suoraa puhetta: Miksi koulu kasvattaa nuorista passiivisia?