Ohita navigointi

Nuoret saavat kehitysmaista tietonsa mediasta

Koulun sijasta nuoret pitävät mediaa tärkeämpänä tietolähteenää
kehitysmaita käsittelevissä asioissa, selviää Plan Suomi Säätiön 21.09.
julkaisemasta Nuoret, media ja kehitysmaat-tutkimuksesta.


Plan Suomi Säätiön tuottama tutkimus on tehty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja ulkoministeriön kanssa. Tutkimuksesta on vastannut viestintätieteiden tutkija Samuel Raunio. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä nuoret tietävät kehitysmaista, mistä he tietonsa hankkivat, miten media vaikuttaa heidän tietoihinsa ja asenteisiinsa sekä miten nuorten kiinnostusta kehityskysymyksiin voitaisiin lisätä.

Tutkimuksessa mukaan nuoret tietävät kehitysmaista kohtalaisen paljon. Kehitysyhteistyöstä tietoisuus on sen sijaan heikompaa. Pelkästään termin kehitysyhteistyön selittäminen tuottaa nuorille hankaluuksia. Kehitysyhteistyöksi ymmärretään lähinnä katasrofi-ja hätäapu, johon liittyvät televisiossa esitetyt konsertit ja katujen lipaskeräykset.

Nuoret käyttävät mediaa runsaasti ja monipuolisesti. Tärkeimmät lähteet ovat televisio, internet ja sanomalehdet, joista varsinkin kahta ensimmäistä nuoret käyttävät runsaasti. Tärkeimmäksi yksittäiseksi tietolähteeksi median jälkeen nuoret nimesivät koulun ja sen tarjoaman opetuksen. Puolet haastatelluista nuorista piti kuitenkin koulun antamaa opetusta kehitysmaista liian vähäisenä ja pinnallisena.

Media kertojana


Tutkimustulokset asettavat haasteita myös medialle. Tutkimuksesta käy hätkähdyttävästi ilmi, että yksikään haastatelluista nuorista ei spontaanisti kuvannut kehitysmaita positiivisin termein. Tyypillisimmillään kuva on edelleen nälän ja sodan passivoima ihminen kärpästen keskellä Afrikassa. Positiivista on, että nuoret tiedostavat kuvan riittämättömäksi ja liian kielteiseksi. Kehitysmaauutisoinnissakin pitäisi löytää magneetti, joka saa nuoren tarttumaan lehteen tai jäämään ohjelman pariin. Tutkimuksessa ilmenneitä nuoria kiinnostavia aiheita olivat arjen kuvaaminen, nuorten oman elämän vertailu kehitysmaiden nuorten elämään ja kehitysyhteistyön vaikutuksista kertominen. Nuorille on myös tärkeää se, että he tuntevat saavansa omalla toiminnallaan itse jotakin aikaan.

Plan on kehitysyhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa kehitysmaiden lasten elämänlaatua pysyvästi. Plan tekee myös työtä lapsen oikeuksien toteutumiseksi tavalla, joka yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen.Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937 ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Plan toimii yhteensä 62 maassa.Milla Kaikkonen, Plan tiedote 26.09.06
milla.kaikkonen@toimitus.hattu.net

Katso myös
» Plan kehitysyhteistyöjärjestö
» Suomen YK-liitto