Ohita navigointi

Atomisoitunut sukupolvi

Mikko Salasuo

Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorisotoimet sekä Helsingin kaupungin tietokeskus teettivät tutkija, VTT Mikko Salasuolla laajan tutkimuksen nuorisokulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä. Hankkeessa kumppaneina toimivat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Nuorisotutkimusverkosto.

Miten nuorisokulttuuri on muuttunut pääkaupunkiseudulla?
Mitä vaikutuksia uudet ilmiöt tuottavat?
Miten nuorten kiinnostus ja nuorille suunnatut palvelut kohtaavat?

Tutkimuksessa käy ilmi, että pääkaupunkiseudun nuorisokulttuuri on pirstaloitunut pienryhmien ja heimojen kulttuuriksi. -Ihmiset joutuvat yksilöinä tekemään valintoja, joissa eivät auta perinne tai sitovat moraalikoodit. Nyt yksilöllisten valintojen pakosta tai vapaudesta nousee vaatimus olla "vain itsensä kaltainen". Tämä avautuu useille nuorille positiivisina elämysmaailmoina ja mahdollisuuksina, mutta joillekin vaikeasti selvitettävänä ja ahdistavana sokkelona. Virikkeiden tulva saattaa lamaannuttaa yksilön ja kone alkaa sakata, kun valintojen mahdollisuuksia on liikaa. Parhaiten selviytyvät ne, jotka kykenevät eri tavoin tiedostamaan, hallitsemaan ja artikuloimaan yllykkeitään ja pyrkimyksiään elämässä, tutkija Mikko Salasuo toteaa.

Kaupunkien nuorille suunnatut palvelut kohtaavat 2000-luvun alussa uudenlaisen nuorisokulttuurin asettamat haasteet. Toiminta-areenat ovat muuttuneet sekä fyysisesti että virtuaalisesti. Lisääntyneet kulutusmahdollisuudet ovat synnyttäneet myös monimuotoisen kaupallisen palvelutarjonnan.
-Nuorisotyön palvelut kilpailevat nuorten ajankäytöstä ja intresseistä kaupallisen tarjonnan kanssa. Näissä oloissa nuorisotyön palveluista uhkaa tulla yhteiskunnallisen polarisaation korjaamoja, Salasuo sanoo. Nuorten toiveet kohtaavat monilta osin nuorisotyöntekijöiden näkemykset.

Tutkimuksessa haastateltiin 108 nuorta ja 36 nuorten parissa toimivaa aikuista. Metodina käytettiin laadullista kulttuuritutkimuksen lähestymistapaa. Kohdealueita olivat Helsingissä Ruoholahti, Pihlajamäki sekä ydinkeskustan alue, Espoossa Olari ja Kauklahti ja Vantaalla Tikkurila sekä Myyrmäki. Hankkeen lähtökohtana oli pääkaupunkiseudun nuorisotointen yhteinen tiedonintressi. Julkaisu on osa Helsingin kaupungin tutkimusohjelmaa, ja toimittajakappaleita voi tilata tietokeskuksesta.

Audio sisällön logo Audio
Helsingin nuorisotoimenjohtaja Lasse Siurala avaa Gloriassa tutkimuksen julkistamistilaisuuden

Kesto: 4:46

Lataa podcast mp3-muodossaAudio sisällön logo Audio
Tietokeskuksen Vesa Keskinen kertoo tutkimuksen taustoista

Kesto: 3:34

Lataa podcast mp3-muodossaAudio sisällön logo Audio
Vantaan nuorisotoimenjohtaja Eija Ahola kertoo yhteistyöstä PK-seudulla

Kesto: 2:57

Lataa podcast mp3-muodossaAudio sisällön logo Audio
Tutkija Mikko Salasuo kertoo Atomisoitunut sukupolvi -tutkimuksen konkreettisesta tekemisestä

Kesto: 23:09

Lataa podcast mp3-muodossaAudio sisällön logo Audio
Sosiologi Tommi Hoikkala katsoo historian kautta tätä päivää

Kesto: 6:33

Lataa podcast mp3-muodossaAudio sisällön logo Audio
Kulttuurisuunnittelija Sinikka Haapanen pohtii, miten nuorten mieli voi

Kesto: 1:34

Lataa podcast mp3-muodossaAudio sisällön logo Audio
Opetusministeriön Olli Saarela on mielissään PK-seudun yhteistyöstä

Kesto: 2:16

Lataa podcast mp3-muodossaAudio sisällön logo Audio
Atomisoitunut sukupolvi tutkimuksesta mieleen tulleita kysymyksiä ja Tutkija Mikko Salasuon vastauksia

Kesto: 7:32

Lataa podcast mp3-muodossaMikko Kivistö ja Matias Kapanen 26.09.06
toimitus@toimitus.hattu.net

Katso myös
» Helsingin kaupungin tietokeskus
» Nuorisotutkimusverkosto