Ohita navigointi

Koillisen Avoin Foorumi


Päivän odotukset.

Koillisen avoin foorumi alkoi unisissa merkeissä Malmintalolla. Unihiekat karisivat silmistämme, kun Leena Nousiainen kehotti meitä kääntymään vierustoverimme puoleen keskustelemaan päivän odotuksista.

Hetken pulistuamme Leena pyysi meitä kertomaan niistä. Esiin tuli seuraavanlaisia odotuksia: Saisimme jutella poliitikkojen kanssa ja antaa heille ideoita. Nuorten ääni saataisiin kuuluviin. Poliitikot olisivat rehellisiä ja avoimia. Nuorten puheenvuoroille ei tulisi keskeytyksiä.Vielä ennen ryhmiin jakautumista Päivi Anunti kertoo meille yhdestä aikaansaadusta muutoksesta. Nuorisokahvilaa ollaan avaamassa Malmille, se on täysin nuorten aikaansaannosta. Vaikka muutos tapahtuu hitaasti, se tapahtuu varmasti. Päivi kertoo vielä, että nuorisolautakunta käsittelee päivän ehdotukset ja lähettää ne eteenpäin.

Nuoret jakautuivat ryhmiin oman kiinnostuksensa mukaan. Aiheina olivat asuntopolitiikka, ylioppilastutkinto, oppilaskuntien saaminen peruskoululakiin, fyysinen väkivalta kouluissa, opintotuki ja huumeet. Ryhmien työskentely sujui rauhallisesti ja kaikki saivat tuoda mielipiteitään esille. Keskustelua käytiin ja ilmassa oli kysymyksiä. Lopuksi vielä mietittiin, mitä sanottaisiin päättäjille.

Jännitys tiivistyi vielä ennen päättäjien paikalle saapumista. Kun kaikki päättäjät olivat saapuneet paikalle, he vielä esittelivät itsensä, ennen kuin nuoret pääsevät estraadille.

Seuraavat päättäjät saapuivat paikalle paneelikeskusteluun:

Kansanedustaja Jääskeläinen Jouko, KD
Kansanedustaja Jätteenmäki Anneli, KESK.
Kansanedustaja Kokkonen Paula, KOK.
Kansanedustaja Krohn Irina, VIHR.
Kansanedustaja Ojala Outi, VAS.
Nuorisolautakunnan puheenjohtaja Oksa Petteri, SDP.
Kansanedustaja Taipale Ilkka, SDP.
Apulaiskaupunginjohtaja Honkala Timo, sosiaali- ja terveystoimi.
Opetuskonsultti Manninen Olli, opetusministeriö.
Hallitusneuvos Pirhonen Eeva-Riitta, opetusministeriö.
Nuorisotoimenjohtaja Siurala Lasse, nuorisoasiainkeskus.

Asuntopolitiikka

Ensimmäisen ryhmän mielestä asuntojen hinnat ovat liian kalliita, eikä opiskelijalla ole varaa asua yksin. Heidän mielestään asuntojen hinta-laatu-suhde pitäisi saada kohdalleen, jotta opiskelija voisi keskittyä pelkästään opiskelemiseen, eikä tarvitsi tehdä töitä opiskelun ohella. Päättäjille esitettiin kysymys, miten koulujen lähelle saataisiin nuorille asuntoja edullisesti.Kansanedustajat toivat esille, että aravakorko on liian korkea. Nuoret maksavat liikaa korkoa. Asumisen pitäisi olla halvempaa. Opiskelijat voivat asua HOAS:in asunnoissa, mutta niitä pitäisi saada lähemmäksi kouluja. Ajatus sai myös vastustusta, koululaisten pitäisi asua kotona. Se olisi halvempaa ja kehittävää sosiaalisille suhteille. Vaikka kyllähän nuorten pitäisi uskaltaa lähteä kotoaan pois.

Ylioppilastutkinto

Aloitteessaan ryhmä toi esille, että jokaisen koulun joka haluaa, pitäisi päästä mukaan rakennekokeiluun.
Rakennekokeilulla tarkoitetaan, että ylioppilastutkintoon saa itse valita aineita joilla suorittaa YO-tutkinnon.

Kansanedustajilta tuli tähänkin aiheeseen hyvin eriäviä mielipiteitä. Osa heistä oli sitä mieltä, että ylioppilastutkinto on yleissivistävä tutkinto, eikä voi valita vain aineita, joissa on hyvä. Yleissivistävä tutkinto auttaa tulevassa ammatinvalinnassa. Ruotsin kieli on tärkeä, koska Suomi on kaksikielinen maa, ja monissa ammateissa vaaditaan kaksikielisyyttä. Kokeiluun eivät kaikki pääse mukaan, koska kokeilussa voi olla mukana vain 10% kaikista kouluista, jotta se myös säilyisi kokeiluna. Osa oli taas sitä mieltä, että ylioppilasjärjestelmä pitäisi kokonaan uudistaa, ja rakennekokeilu pitäisi vakinaistaa. Osa vastusti ruotsin kieltä, sen pitäisi olla vapaaehtoista. Kansainvälinen kielitaitohan on tärkeämpää. Englanti on se kieli mitä tarvitaan. Osaavathan ihmiset itse valita sen mikä heille sopii parhaiten.

Oppilaskunta peruskoululakiin

Toinen ryhmä kannattaisi oppilaskuntaa pakollisena jokaisessa koulussa.

Päättäjät vastailivat, että lukioissa oppilaskunta on pakollinen ja peruskouluissa vapaaehtoinen. Oppilaskunta on demokraattisesti toimiva yhteisö ja siitä pitäisi mainita laissa. Ei riitä, että oppilaita kuullaan, heidän pitäisi myöskin saada valtaa. Kysymyksenä ilmaan nousi, onko mahdollista antaa peruskoululaisille näinkin suuri vastuu, jaksavatko he kantaa sen. Jos oppilaskunta mainittaisiin laissa, pitäisi olla selkeät menettelytavat.

Fyysinen väkivalta pois kouluista

Tämän ryhmän mielestä opettajille ei saisi antaa valtaa käyttää ruumiillista väkivaltaa rangaistuskeinona. Jos laissa olisi tällainen lupa, opettajat saattaisivat käyttää tätä valtaa väärällä tavalla.Tämä on nuorten asia, mutta aikuiset päättävät, aloittaa ensimmäinen puhuja. Päättäjät ovat lähes yksimielisiä siitä, että tämä on keskustelua herättävä kysymys. Asioilla näyttää olevan monta kantaa, väkivaltaa saa käyttää vain jos muuta ei voi. Toisaalta haistattelu voisi olla kunnianloukkaus. Tällaisista asioista pitäisi säätää lakeja, jotta kaikki tietäisivät, missä rajat kulkevat. Lapsia ja nuoria kyllä kuullaan eduskunnassa, kokeilussa on lapsi- ja nuorisoparlamentit.

Opintotuki

Opintotuki ei tunnu riittävän mihinkään. Opiskelijoiden pitää käydä töissä, jotta olisi varaa opiskeluun.

Leikataanko jostain muualta? Asiasta riittää keskustelua jopa päättäjien kesken. Päättäjiltä tulee esille kiivaita mielipiteitä. Vanhempien pitäisi elättää 20-vuotiaaksi, mutta suomalainen yhteiskunta tuntuu jättävän nuoret omilleen kun 18 vuotta tulee täyteen. Tämä tuntuu olevan sukupolvikysymys, tuntuu, että vain eläkeläiset huomioidaan. Pitäisi äänestää nuorempia eduskuntaan. Jokaisella nuorella tulee olla koulutus. Talouskasvu ei riitä yksinään poistamaan työttömyyttä. Nalle Puhilta kysyttiin kerran, haluatko hunajaa vai hilloa. Ensin Puh halusi hunajaa, sitten hilloa. Ja nyt tekin haluatte sekä enemmän opintotukea että enemmän asuntoja. Te ette saa niitä, ellette te valtaa päämajaa, pommita mestaa, keskitä voimianne niinkuin lasersäde, kehottaa Ilkka Taipale vielä lopuksi huumorimielellä.

Huumeet

Ryhmä on huolissaan huumeiden leviävyydestä. Lähes jokaiselle on tarjottu huumeita. Nuoret haluavat päättäjiltä enemmän puuttumista ongelmaan.

Päättäjät näyttävät itsekin olevan huolissaan ongelmasta. He vastaavat nuorille, että kouluissa jaetaan tietoa. Ennaltaehkäisy on kaiken A ja O. Hoito pitäisi saada oikeaan aikaan, ja hoitoonhan pääseekin ilman rangaistusta. Vieroitushoitopaikkoja on liian vähän, ja varhaista puuttumista lisätään koko ajan. Vaihtoehtoja tarjotaan. On nuorisotaloja ja muita paikkoja, joista voi ajatella, että ne ovat säästöä tulevaisuuteen. Ilkka Taipale heitti ilmaan myös, että huumeet ovat porvariston sähköjänis. Huumeita ei kannata käyttää, jotta pääsisimme eteenpäin elämässämme.

Real Video


Kansanedustaja Paula Kokkonen ja nuoria haastattelussa.

Kesto : 04:12

» Hitaat yhteydet 56 kbps

» Nopeat yhteydet 256 kbps


Koillisen nuorten gallup.

Kesto : 05:42

» Hitaat yhteydet 56 kbps

» Nopeat yhteydet 256 kbpsRoosa, Hanna ja Riikka 28.11.02
toimitus@toimitus.hattu.net

Katso myös
» Hesan Nuorten Ääni -kotisivut
» valtikka.net

Avoimet Foorumit 2002

» Index - Etusivu
» Itä-Helsinki
» Kantakaupunki
» Koilinen
» Länsi-Helsinki