Ohita navigointi

Kantakaupungin Avoin Foorumi


Päivän odotukset.

Nuoret saapuivat kulttuuriareena Gloriaan kantakaupungin kouluista ja koko kaupungin ruotsinkielisistä kouluista tuomaan esille ajatuksiaan ja aloitteitaan.

Leena Nousiainen ja Päivi Anunti kertoivat päivän ohjelmasta ja esittivät, miten nuorten aloitteet ovat menneet eteenpäin viime syksystä.

Nuoret jakaantuivat seuraavanlaisiin ryhmiin:
Työmarkkinatuki ja lakialoitus
Rikosoikeudellinen ikäraja
Turvallisuus iltaisin
Internet ja miten nuoret voivat vaikuttaa ympäristöönsä
Aikuisuuden määritelmä

Päättäjät saapuvat paneelikeskusteluun

Jokainen päättäjä saapui ajoissa paikalle. Heillä oli kova kiire lähteä kukin omiin töihinsä, joten haastattelu jäi saamatta. Se ei haitannut, otimme paneelikeskustelusta kaiken mahdollisen irti, vaikka hieman väsyttikin vielä. Nämä henkilöt olivat kuuntelemassa nuorten mielipiteitä.

Kansanedustaja Brax Tuija, VIHR.
Kansanedustaja Gestrin Christina, RKP.
Kansanedustaja Haatainen Tuija, SDP.
Kansanedustaja Jääskeläinen Jouko, KD.
Kansanedustaja Kääriäinen Seppo, KESK.
Kansanedustaja Wideroos Ulla-Maija, RKP.
Opetuspäällikkö Gayer Gunborg, ruotsinkielinen opetuslinja, opetusvirasto.
Opetuskonsultti Kuukka Katri, opetusvirasto.
Kehittämispäällikkö Naalisvaara Kari, nuorisoasiainkeskus.
Nuorisotoimenjohtaja Siurala Lasse, nuorisoasiainkeskus.Kukin päättäjä kertoi itsestään ennen nuorten puheenvuoroa. Irina on tehnyt lakialoitteen, jossa uskonnosta ja elämänkatsomustiedosta tulisi yksi ja sama oppiaine. "Kun jäätä murtaa tulee tuloksia" , sanoo Seppo Kääriäinen avauspuheessaan. Tuula puolestaan kertoo tehneensä töitä, jotta Roihuvuoreen saataisiin pysyvä nuorisotalo, ja sellainen sinne nouseekin.
Näin he aloittivat puheenvuoronsa esittäytymisen ohessa.

Työmarkkinatuki

Ryhmän nuoret ovat Fenixin Ponnahduslauta -projektista. Heidän mielestään 16 -vuotiaat nuoret ovat väliinputoajia. Tällä hetkellä laki ei salli alle 17-vuotiaille työmarkkinatukea, vaikka heidän pitäisi sitä saada, jotta olisi joku tulonlähde.

Tuulan mielestä kaikille nuorille pitäisi olla taattu opiskelupaikka, eikä heitä tulisi jättää puille paljaille. Seppo kannattaa työmarkkinatuen maksamista alle 17-vuotiaille, koska nuorista 70-80% ei jatka opiskelua peruskoulun jälkeen. Irinan mielestä nuorilla pitäisi olla taattu opiskelupaikka peruskoulun jälkeen, nuoria kannustetaan opiskeluun eikä elämiseen työmarkkinatuella. Sirpa on samaa mieltä Irinan kanssa ja toteaa, että jos työmarkkinatuesta tulee ura, kynnys opiskelemaan lähtemiseen nousee. Joukokin panostaisi koulutukseen.

Rikosoikeudellinen ikäraja

Toinen ryhmä koostui ruotsinkielisistä nuorista. He miettivät, pitäisikö rikosoikeudellista ikärajaa alentaa, ja pyysivät eduskuntaa myöntämään lisätukea koulujen ruotsinkieliselle mielenterveyshoidolle.

Sirpa vastaa, että ruotsin kielellä pitäisi olla mielenterveyshoitoa, koska eduskunta on myöntänyt rahaa mielenterveyshoitoon. Rikosoikeudellista rajaa ei hänen mielestään kannata alentaa, sillä ongelmia ei ratkaista rankaisemalla. Sepon mielestä taas pitäisi etsiä ongelmien juuret: poistaa lasten ja nuorten pahoinvointi ja antaa enemmän tilaa vanhemmuudelle.

Turvallisuus iltaisin

Tämäkin ryhmä koostui ruotsinkielisistä nuorista. He kysyivät päättäjiltä, mitä eduskunta voisi tehdä, jotta kaduilla olisi turvallisempaa liikkua iltaisin. He miettivät, voisivatko siviilipalvelusmiehet valvoa turvallisuutta kaduilla iltaisin.

Julkisten paikkojen turvallisuutta pitää lisätä. Yhteiskuntaa pitää kehittää, jotta kaduilla olisi turvallista liikkua iltaisin, vastasi Tuula. Christinan mielestä sisiilipalvelusmiehiä voi käyttää nuorisotyössä, mutta ei valvomaan turvallisuutta. Sepon mielestä kaduille pitäisi saada enemmän valoja. Hyvinvointitasoakin pitäisi saada nostettua, sillä turvallisuuden tunne nousee samalla. Lassen mielestä pitäisi saada enemmän toimintaa sisätiloihin, jotta nuoret saataisiin pois kaduilta. Sirpan mielestä kaupunki on turvallinen, ei ole slummialueita. Pitää olla tasa-arvoinen yhteiskunta, jotta ei tule turvattomuutta, ja valojakin voisi lisätä. Jouko ehdotti, että väkivaltaelokuvia saisivat katsoa vain täysi-ikäiset, ja virkavallan näkyvyyttä pitäisi lisätä kaduille.

Internet

Ryhmä kysyy päättäjiltä, miten nuoret voisivat vaikuttaa aluesuunnitteluun ja kaavoitukseen. He miettivät myös, pitäisikö internetin käyttöä rajoittaa. He lisäävät vielä, että Suomessa on sananvapaus, eikä kenenkään pitäisi vaikuttaa siihen mitä kukin voi sanoa ja mitä ei.Jouko vastaa, että internet on suuri avaruus. Koko avaruutta ei voi hallita ja liikennesääntöjä pitää opetella kotona. Seppo ei usko massiiviseen valvontaan, hänen mielestään neuloja ei pidä etsitä heinäsuovasta. Tuukan mielestä ongelma on monimutkainen, esiin nousee pommikysymys. Pommin rakentamisohjeet löytää kirjoistakin. Vakavampaa on seksibisneksen leviävyys internetissä, ja sitä täytyisi rajoittaa. Irinan mielestä on tiettyjä alueita, joissa rajoitus tulisi olla. Hän haluaisi nuoria mukaan päätöksentekoon. Sirpa miettii, rajoitetaanko sananvapautta. Seksibisneshän on se mihin pitäisi puuttua. Pitäisi olla julkaisijan vastuu, samanlainen kuin on esimerkiksi lehdissä. Jouko on samaa mieltä, pitäisi olla päätoimittajan vastuu. Lassen mielestä nuorien mediakriittisyyttä pitäisi lisätä. Ehkä pitäisi säätää vielä jonkinlainen rajoitelaki, hän lisää.

Nuorten vaikutusmahdollisuus ympäristöön

Nuoret voivat vaikuttaa kaikenlaisilla tavoilla. Irina kertoo, että nuoret voivat vaikuttaa luonnosuojelujärjestöjen kautta ja kirjoittaa lehtiin mielipidepalstalle. Pitää käyttää mielikuvitusta keinojen löytämiseen. Laki on muuttunut niin, että tontille rakennettava talo ei ole pelkästään maanomistajan asia, se on myös ympärillä asuvien asia. Tuula kertoo, että asukasyhdistysten kautta pääse vaikuttamaan. Pitää vain kysyä voisiko mennä juttelemaan kyseisestä asiasta. Sirpan mielestä vaikuttaminen lähtee omasta ympäristöstä, kouluista ja asukasyhdistyksistä. Ei tapahdu mitään, jos ei yritä vaikuttaa, hän lisää.

Aikuisuuden määritelmä

Ryhmä miettii, miksi nuori on toisissa asioissa aikuinen ja toisissa vielä lapsi. He pohtivat, miksi kahviloihin on ikäraja 18 vuotta kello 18 jälkeen, vaikka lapsilisä loppuu jo 17-vuotiaana ja täytyy ostaa aikuisten bussiliput. He myös miettivät, miksi kaikki eivät saa opintotukea vanhempien tuloista riippumatta.

Sepon mielestä nuorten opiskelua täytyisi tukea enemmän. Tuula toteaa, että eduskuntavaaleissa näitä asioita käydään läpi, joko opintotuki tai lapsilisä korjataan. Jouko kertoo, että kodin vastuuta ei tulisi unohtaa. Asia kyllä korjataan heti kun valtion budjetista löytyy rahaa tälle asialle.

Välikysymys nuorilta

Nuoret kysyvät, mihin raha menee, miksi nuorille suunnatuista rahoista leikataan. Heidän mielestään nuorisotoimintaan pitäisi saada lisää rahaa ja nuorille enemmän viikonlopputoimintaa. He kysyvät, miksi on varaa kattaa stadion ja rakentaa musiikkitalo.Tuulan mielestä nuorten ikärajajuttu täytyy saada kuntoon. Nuorten pitäisi saada olla ikäistensä seurassa, enemmän nuorisotoimintaa ja toisen asteen koulutusta. Seppo kannattaa myös toisen asteen koulutusta. Hänen mielestään nuoria täytyisi kannustaa opiskelemiseen ja korottaa opintotukea. Irina on vastustanut alusta pitäen musiikkitalon rakentamista, tosin sen takia, ettei sitä rakennettaisi VR:n makasiinien tilalle. Rakentamiseen ei ole vielä annettu lupaakaan, joten ei ole varmaa nouseeko musiikkitalo. Rahaa ei kuitenkaan menisi niin paljon rakentamiseen kuin oletetaan. Lasse kannattaa ajatusta, jossa nuorisotoimelle annettaisiin lisää rahaa. Hän kertoo Viikkiin nousevasta nuorisotalosta. Jokaisella paikkakunnalla pitäisi olla nuorisotalo. Aukioloaikoja aiotaan pidentää, etenkin viikonloppuisin. Skeittipuistoja on paljon, mutta koska ne ovat enimmäkseen poikien käytössä, täytyisi tytöille saada lisää toimintaa ja harrastamispaikkoja. Nuorisokahviloita täytyisi saada ehdottomasti lisää.

Loppulupauksia

Lopuksi vielä päättäjiltä pyydetään lupaukset, ennen kuin päästämme heidät takaisin työpaikoilleen. Jouko ei uskalla luvata mitään. Hän yrittää saada 17-19-vuotiaiden huonoon tilanteeseen muutosta, rahan ja koulutuksen suhteen. Hän myös kannattaa nuorisokahviloiden lisäämistä. Sirpa yrittää parantaa nuorten huonoa rahatilannetta, hänen mielestään asumislisät tulisi maksaa ympäri vuoden. Irina muistuttaa, kuinka hyvä on, että saamme opiskella Suomessa ilmaiseksi. Sepon mielestä ei ole viisasta luvata mitään. Hän kuitenkin yrittää myös vaikuttaa nuorten huonoon rahatilanteeseen ja haluaisi myös asumistuen maksamista ympäri vuoden. Tuula lähtee liikkeelle siitä, että jokaisella nuorella pitäisi olla koulupaikka peruskoulun jälkeen. Nuoria lähtee enemmän ja enemmän töihin peruskoulun jälkeen, koska raha ei riitä opiskeluun. Koulukirjat ovat liian kalliita. Nuoret eivät voi oikeastaan harrastaa mitään huonon rahatilanteensa takia, koska harrastukset ovat liian kalliita. Katri haluaisi enemmän valvontaa internettiin. Hän lupaa testauttaa aikuisuuden määritelmän muilla ihmisillä, ja kysellä mitä mieltä he ovat siitä. Lasse lupaa taas yrittää saada nuorisotoimea paremmaksi.
Real Video


Kantakaupungin gallup

Kesto : 03:39

» Hitaat yhteydet 56 kbps

» Nopeat yhteydet 256 kbpsRoosa, Hanna ja Riikka 28.11.02
toimitus@toimitus.hattu.net

Katso myös
» valtikka.net
» Helsingin kaupunki - Nuorisoasiainkeskus

Avoimet Foorumit 2002

» Index - Etusivu
» Itä-Helsinki
» Kantakaupunki
» Koilinen
» Länsi-Helsinki