Ohita navigointi

Osallistumisen ja vaikuttamisen ABC

V
Vaalit

Vaaleilla valitaan ihmisiä eri tehtäviin; yhdistyksen hallitukseen tai puheenjohtajaksi, kaupunginvaltuustoon, luokan edustajaksi oppilaskunnan hallitukseen tai eduskuntaan.
Vaalien järjestämisestä on omia ohjeita. Yhdistyksen henkilövalintoja säätelevät yhdistyksen omat säännöt ja yhdistyslaki.

Vaikuttaminen

Toimintaa, jossa halutaan saada aikaan tietyn suuntainen muutos jossakin asiassa. Vaikuttaa voit missä tahansa asian käsittelyn vaiheessa; ideoinnissa, keskustelussa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Yhteiskunnallisella vaikuttamisella yleensä tarkoitetaan vaikuttamista valtiolliseen tai kunnalliseen päätöksentekoon.

Valitus

Kunnallisvalituksen saa tehdä jos päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen

Valtuusto

»Helsingin kaupunginvaltuustossa on 85 varsinaista ja 85 varavaltuutettua, jotka käyttävät ylintä päätösvaltaa Helsingin kaupungissa. Valtuuston työkausi on neljä vuotta. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten kuntalaiset voivat seurata valtuuston kokoustyöskentelyä istuntosalin lehteriltä, sisäänkäynti Sofiankatu 3.

Vero

Kunnat, Suomen valtio sekä evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko saavat kerätä toimintansa rahoittamiseksi veroja. Kunnallisverot peritään äyreinä, eli tietty pennimäärä jokaisesta ansaitusta markasta. Valtion veroa peritään kansalaisten palkkatulosta tietty prosentti. Lisäksi valtio perii mm. arvonlisäveroa

Lisätietoja kunnallisveroista löydät mm. http://www.kuntaliitto.fi/>»Kuntaliitosta. Veronmaksajien keskusliitto ry toimii veronmaksajien etujärjestönä.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on perustava suhde ihmisten, ympäristön ja yhteisön välillä. Aito vuorovaikutus perustuu kaksisuuntaisuuteen, jolloin toimijat kohtaavat ja vaikuttavat toisiinsa.Free Your Mind- toimitus 10.04.01
fym@hattu.net

Katso myös
» Siirry seuraavaan aakkoseen - Y
» Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Hakemisto

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Y Ä