Ohita navigointi

Osallistumisen ja vaikuttamisen ABC

P
Palveluhakemisto

»Aakkosellinen hakemisto julkishallinnon palveluista Helsingissä. Helsinkiläisten opas.

Paikallisagenda

»Paikallisagenda 21 on kestävän kehityksen toimintaohjelma. YK:n vuoden 1992 Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi haastoi kaikki maailman kaupungit ja kunnat laatimaan kestävän kehityksen toimintaohjelmaa. Helsingin paikallisagenda –työllä on kaksi päätavoitetta

1) tehdä kestävän kehityksen toimenpideohjelma 2000-luvun ensimmäisille vuosikymmenille. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä eli ihmisen ja luonnon kestokyvyn huomioon ottamista.
2) luoda sellainen jatkuva yhteisen tekemisen meininki, jossa helsinkiläiset ja kaupungin virkamiehet valmistelevat yhdessä kaikki tärkeät asiat.

Politiikka

Käsite, joka kattaa ideologian, tavoitteet ja toiminnan. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja keino vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.


Puolueet

Puolueella tarkoitetaan oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä. Puolueet ovat aatteellisia yhdistyksiä, joiden varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Puolueen jäseneksi liitytään yleensä paikallisyhdistyksen kautta.Free Your Mind- toimitus 10.04.01
fym@hattu.net

Katso myös
» Siirry seuraavaan aakkoseen - R
» Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Hakemisto

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Y Ä