Ohita navigointi

Osallistumisen ja vaikuttamisen ABC

O
Oikaisu

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen, lautakuntien tai virkamiesten päätöksestä jos olet siihen tyytymätön. Edellä mainittujen tekemien päätösten lopussa on ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Oikeus

Lainsäädännöllä on turvattu jokaiselle kansalaiselle perusoikeuksia. Näitä ovat mm. oikeus tehdä aloitteita, oikeus saada tieto asian vireilläolosta ja päätöksistä, oikeus saada tutustua julkiseen asiakirjaan, oikeus osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, puheoikeus, oikeus esittää kirjallisia mielipiteitä kuten muistutuksia ja lausuntoja ja oikeus hakea muutosta päätökseen.

http://www.vn.fi/okv/>»Oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies

Arkipäivän toiminnassa sattuu aina silloin tällöin erehdyksiä, joista valtaosa voidaan ja halutaan oikaista siinä toimielimessä jossa erehdys tapahtui. Useimmiten kannattaa sovitella ongelmatilanteita ja pyrkiä löytämään niihin ratkaisu.

Oikeuskansleri valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja sitä, että virkamiehet hoitaessaan tehtäviään noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa kenenkään laillisia oikeuksia loukkaamatta.

Oppilaskunta

Oppilaskunta on koululaisten tai opiskelijoiden muodostama toimielin, joka vastaa monista koulu- ja opiskeluympäristöön liittyvistä asioista ja pyrkii turvaamaan jäsentensä oikeuksia.

Osallistuminen

Osallistuminen on perustuslailla turvattu oikeus;"julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon". Osallistumalla siis vaikutat omaan ympäristöösi tuomalla oman näkemyksesi ja panoksesi asiaan. Osallistuminen on oman todellisuutensa rakentamista. Osallistumatta jättäminen on todellisuutensa hyväksymistä.Free Your Mind- toimitus 10.04.01
fym@hattu.net

Katso myös
» Siirry seuraavaan aakkoseen - P
» Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Hakemisto

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Y Ä