Ohita navigointi

Osallistumisen ja vaikuttamisen ABC

K
Kansalaisen käsikirja

Valtioneuvoston sivuilta löytyy http://www.opas.vn.fi/suomi/kkkfi0.htm>»kansalaisen käsikirja , jossa on paljon hyödyllistä tietoa.

Kansalaisjärjestöt

Suomi on täynnä erilaisia yhdistyksiä joihin voi liittyä. Osa niistä kokoaa aatteelliseen toimintaansa laajasti eri ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia kansalaisia. Kansalaisjärjestöillä voi olla merkittävää hyväntekeväisyystoimintaa ja ne voivat vaikuttaa sekä tietoa levittämällä että järjestämällä palveluja. Kurkkaa http://www.alli.fi/alli/jasen.html>»allianssin järjestörekisteri.

Kansalaistottelemattomuus

Kansalaistottelemattomuutta on tietoinen, asialle julkisuutta hakeva normien vastainen teko, jolla pyritään vaikuttamaan lakeihin, ihmisten asenteisiin tai muuhun yhteiskuntaelämään.

Kampanja

Voit käynnistää kampanjan esim. lähiympäristöäsi parantaaksesi, edistääksesi kaverisi ehdokkuutta oppilaskunnan hallitukseen tai tiettyä tuotetta tai tapahtumaa markkinoidaksesi.
Kampanjalle on hyvä laatia aikataulu ja talousarvio, sekä työnjako.

Kaupunkisuunnittelu

Suunnitelmat, jotka koskevat liikennejärjestelyitä, asukas- ja ulkoilupuistojen suunnittelua, rakentamattomien tonttien kaavamuutoksia asuin- ja virkistyskäyttöön, katuympäristön kehittämistä ja sataman sijaintia Helsingissä, laaditaan http://www.hel.fi/ksv/>
»kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Netistä löydät sekä kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelijoiden että liikennesuunnittelijoiden yhteystiedot alueittain. Muut hallintokunnat, kuten http://www.hel.fi/HKR/>»rakennusvirasto, tai http://www.hel.fi/att/>»asuntotuotantotoimisto osallistuvat suunnitelmien toteuttamiseen.

Kestävä kehitys

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä eli ihmisen ja luonnon kestokyvyn huomioon ottamista. »Ympäristöministeriöstä ja Helsingin kaupungin ympäristöasiankeskuksen »paikallisagendasivuilta saat lisätietoa ja löydät linkkejä eteenpäin.


Koulu, oppilaitos

http://www.edu.hel.fi/>»Opetusvirasto vastaa Helsingin kaupungin koululaitoksesta. Jokainen koulu laatii oman opetussuunnitelmansa, jonka opetuslautakunta vahvistaa. Jos oppilaitoksessasi on johtokunta, siihen kuuluu henkilökunnan, opettajien ja vanhempien edustajia ja joissain tapauksissa myös oppilaiden edustaja. Voit kysyä johtokunnasta koulusi rehtorilta.
http://www.lukio.fi/>
»Suomen lukiolaisten liitto ry, Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto http://sakkinet.fi/>»SAKKI ry ja http://sylsrv.syl.helsinki.fi/>»Suomen ylioppilaiden liitto SYL ry toimivat jäsentensä etujärjestöinä. Helsingissä toimii lisäksi vanhempainyhdistyksiä, joiden kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä koulun kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Kompassi

Nuorisoasiainkeskuksen Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste Kompassi sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, Lasipalatsissa, Mannerheimintiellä. Voit tulla Kompassiin kysymään neuvoa kaikenlaisista mieltäsi vaivaavista asioista ja etsimään tietoa. »NettiKompassin sivuilta löydät apua useimpiin mieltäsi askarruttaviin pulmiin aina asumisesta työelämään liittyviin kysymyksiin.

Kuluttaja

http://www.alli.fi/nutipa/kuluttaja/>»Hyvää tietoa kuluttajan oikeuksista

Kumppanuus, yhteistoiminta

Ystävyyttä ja toveruutta tai kahden, ehkä useammankin tasavertaisen toimijan yhteinen hanke, jossa jokainen osallistuja tuo oman panoksensa, sen mitä osaa ja voi antaa hankkeen toteutumiselle. Monet http://www.hel.fi/vapaaehtoistyo/>»vapaaehtoisryhmät tekevät merkittävää työtä ja ovat yhteistyössä kunnan eri toimipaikkojen tai työntekijöiden kanssa.Free Your Mind- toimitus 10.04.01
fym@hattu.net

Katso myös
» Siirry seuraavaan aakkoseen - L
» Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Hakemisto

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Y Ä